Omni biotic

Омни биотик е продукт на австрийската компания Institut Allergosan. Тяхната визия е “лечение отвътре навън“ чрез специален холистичен подход, според който храносмилането е от съществено значение за здравето на хората.