Stada Group

Стада е фармацевтична компания, която вече 125 години се доказва като производител на висококачествени фармацевтични продукти. 

 

–10%
16.83 лв.
18.70 лв.
16.83 лв.
18.70 лв.
10.80 лв.
10.80 лв.
6.60 лв.
6.60 лв.
5.90 лв.
5.90 лв.
9.40 лв.
9.40 лв.
14.90 лв.
14.90 лв.
14.90 лв.
14.90 лв.
16.90 лв.
16.90 лв.
11.60 лв.
11.60 лв.
12.70 лв.
12.70 лв.
31.55 лв.
31.55 лв.